Departament central de la policia regular o Policia de l’Ordre, Ordnungspolizei, ORPO

Heinrich Himmler va reorganitzar el departament central de la policia regular el 26 de juny de 1936 i, fins al 1945, abastava la policia municipal, la policia territorial, la gendarmeria i les seccions especials no uniformades: policia administrativa, policia antivici, policia sanitària, policia de les vies fluvials, policia costera, bombers, defensa passiva i policia tècnica auxiliar. El seu primer responsable va ser en Kurt Daluege. Abans de la guerra tenia un total de 131.000 oficials i soldats i, a començaments de 1943, ja disposava de 310.000 homes, dels quals 132.000, el 42%, eren reservistes. En conjunt, la Policia de l’Ordre, i en particular la reserva que provenia dels batallons policials, no eren institucions d’elit i els seus homes tenien unes edats molt poc adequades per la vida militar i el seu entrenament era insuficient. En general, acceptaven a qualsevol persona que si volgués allistar.

La Policia de l’Ordre va participar en la campanya de 1939 contra Polònia, la de 1940 a l’oest i durant l’Operació Barba-roja. D’acord amb el que s’havia establert, vigilaven, regulaven el trànsit, protegien les instal·lacions i ajudaven en les deportacions. La Policia de l’Ordre també va participar en l’Holocaust amb els Einsatzgruppen i les SS. Durant l’estiu de 1944, la previsió social de l’Orpo va ser traslladada a la RSHA i se li varen treure els privilegis materials de policia. 

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply