Els camps de presoners

Sotmesos a una rígida disciplina, aquests camps imposaven als presoners penoses condicions de vida; treballa esgotador, fam, malalties i, al final, bombardejos.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply