El OKH

El OKH, Oberkommando des Heeres, va ser el quarter general suprem de l’exèrcit alemany. A partir de 1938 es va desdoblar amb la OKW, instància creada per l’Adolf Hitler i situada sota la seva autoritat. Al final de la guerra, la funció més important del OKH va ser el comandament operacional del front oriental.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply