Judenräte, consell de jueus

Els judenräte varen ser organismes creats pels nazis i compostos per personalitats influents de la comunitat i per rabins elegits per les autoritats alemanyes per servir d’intermediaris amb la població jueva i actuar en el seu nom. Segons els casos, el consell dirigia una ciutat, un gueto, un districte o un país. Alguns historiadors com Hannah Arendt varen coincidir en què la seva estratègia de salvació va servir als interessos nazis. Adam Czerniaków, president del Judenrat del gueto de Varsòvia, es va suïcidar per no tenir que prendre part en un transport de nens el 23 de juliol de 1942.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply