Les forces de terra

Les forces de terra de tots els països que varen lluitar en la Segona Guerra Mundial varen seguir el següent patró general d’organització: ( les xifres són aproximades )

Secció: 20-50 soldats.

Companyia: 100-200 soldats entre tres a cinc seccions.

Batalló: 600-1.100 soldats entre quatre a sis companyies.

Regiment o Brigada: 1.800-3.200 soldats en dos o més batallons.

Divisió: 10.000-20.200 soldats en tres o més brigades o regiments.

Cossos: 50.000 soldats en dos o més divisions i tropes de cossos.

Exèrcit: 100.000 soldats en dos o més cossos amb unitat a nivell de l’exèrcit.

Grup d’Exèrcits: 500.000 soldats en dos o més exèrcits.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply