El Cercle Kreisau

El Cercle Kreisau va ser un grup clandestí de tendència socialista contrari al nazisme que es reunia tant a la ciutat de Kreisau com a Berlín. El Cercle s’inspirava molt en l’idealisme del moviment juvenil alemany, els filòsofs socialistes i cristians, i de les experiències de la postguerra i l’auge del nacionalsocialismeHelmuth James Graf von Moltke i Peter Graf Yorck von Wartenburg varen ser els principals actius del Cercle i, a diferència del grup de l’antic alcalde de Leipzig Karl Goerdeler, no tenien cap desig de mantenir l’hegemonia alemanya en el continent. Pensaven en un futur en el que les sobiranies nacionals cedirien pas a una Europa federal que seguiria el model dels Estats Units. Eren molt conscients de que Alemanya hauria de fer concessions territorials, a més de pagar indemnitzacions pels crims que havia comès el règim nazi. El seu concepte d’Estat es basava principalment en els ideals socials i cristians alemanys, i aspiraven a la democratització des de baix a través de comunitats amb autogovern basades en la justícia social garantida per un Estat central que fos com una organització pels interessos localitzats d’una estructura federal. Alguns dels seus membres inclús volien establir contactes amb els comunistes per tal d’unir totes les sensibilitats polítiques i, al mateix temps, allunyar als comunistes de les directrius de Moscou. Però les idees del Cercle Kreisau eren excessivament utòpiques i no tenien armes per defensar-les i tampoc tenien accés a l’Adolf Hitler per eliminar-lo. A més, no tots pensaven de la mateixa manera sobre com havien d’acabar amb en Hitler. Helmuth James von Moltke, per exemple, s’oposava a assassinar-lo. Després de l’atemptat del 20 de juliol de 1944, els nazis varen perseguir als membres del Cercle, com en Von Moltke, i la majoria varen ser assassinats.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply