Gueto de Lodz

El gueto de Lodz va ser un dels primers guetos creats com a conseqüència de la política d’expulsió forçosa dels jueus, polonesos, gitanos… el desembre de 1939. Construït el 8 de febrer de 1940, va quedar tancat la nit del 30 d’abril amb més de 160.000 persones dins. La seva administració se li va confiar al decà dels jueus, que actuava en nom de les autoritats alemanyes i sense cap tipus de llibertat. Una espècie d’administració del gueto havia de resoldre els problemes econòmics. El desembre de 1941 el gueto va arribar al límit de la fam: les persones considerades improductives es seleccionaven periòdicament per ser enviades al camp de Chelmo per ser gasejades en camions especials. El 29 d’abril de 1942, tots els habitants del gueto amb més de 10 anys que no estaven en possessió d’un permís de treball varen ser enviades al camp. Finalment, a l’estiu de 1944, 70.000 jueus dels gueto varen ser enviats a Auschwitz.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply