La impremta del Deutsche Arbeitsfront

La impremta del Deutsche Arbeitsfront estava ubicada a Berlín, en un edifici construït l’any 1930. Aquest edifici va ser ocupar pel Deutsche Arbeitsfront l’any 1933, després de desactivar els sindicats el maig d’aquell mateix any. Obrers holandesos condemnats a treballs forçats hi produïen impresos comercials i publicacions del NSDAP. Pels treballadors estrangers es publicaven bolletins en 20 idiomes diferents i material de propaganda.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply