EL Char B1

El tanc Char B1 va ser un tanc pesat francès i estava especialitzat en penetrar la línia de defensa enemiga. Originalment era pensat com vehicle d’artilleria autopropulsada amb un canó de 75 mil·límetres en el casc; després se li va afegir una torreta amb un canó de 47 mil·límetres per permetre-li operar com tanc i equipar a les divisions blindades de l’arma d’infanteria. El 1940, la gran majoria de les baixes en combat de Char B1 varen ser causades per l’artilleria i canons antitancs alemanys. En els enfrontaments directes amb els tancs alemanys el Char B1 tenia avantatge.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply