Holanda

Quan va començar la Segona Guerra Mundial, Holanda era un país neutral, però l’Adolf Hitler no va voler respectar la seva neutralitat i el 10 de maig de 1940 la va envair. Holanda, davant de la superioritat nazi, es va tenir que rendir i va passar a ser un país sota al control alemany. Com tots els països controlats pels nazis, es va veure afectats per les batudes nazis en busca de jueus i opositors al règim. De 126.000 deportats, només varen ser repatriats 11.000. Durant l’hivern de 1944-1945 varen morir d’inanició 16.000 holandesos.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply