La Cancelleria del Substitut del Führer

El 1936 els nazis varen adquirir l’antic Palau Moy, a l’Arcisstrasse, l’actual Meiserstrasse 11 de Munic, situat en diagonal davant a la Central Administrativa del NSDAP. L’edifici estava destinat al quarter general del Substitut del Führer, Rudolf Hess, càrrec que va assumir des del 21 d’abril de 1933. El número de funcionaris treballant allí es va duplicar en menys de dos anys i algunes de les seves oficines estaven ubicades a la Führerbau i a la Braunes Haus. Avui en dia el palau és propietat de l’Església Evangèlica i Luterana de Baviera.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply