La flota de combat

Unitats en servei a l’entrada de la Segona Guerra Mundial i posades en servei durant les hostilitats segons les principals categories d’embarcacions de guerra: 

Alemanya Itàlia Japó Total Eix França Gran Bretanya i Commonwealth Estats Units Unió Soviètica Total Aliats
Vaixells de línia
Entrada a la guerra 2 4 10 16 7 15 18 13 53
Posats en servei 2 3 2 7 1 5 8 1 15
Perduts 4 2 11 17 5 5 2 1 13
Portaavions i transports
Entrada a la guerra 0 0 10 10 2 9 9 0 20
Posats en servei 1 0 15 16 1 49 107 no se sap 157
Perduts 0 0 23 23 1 8 11 0 20
Creuers
Entrada a la guerra 11 23 35 69 19 50 37 8 114
Posats en servei 1 2 7 10 0 28 45 3 76
Perduts 6 16 37 59 10 32 10 1 53
Destructors i escortes
Entrada a la guerra 49 130 126 305 70 186 256 77 589
Posats en servei 52 32 83 167 7 271 523 no se sap 801
Perduts 61 135 148 344 58 142 90 41 331
Submarins
Entrada a la guerra 57 115 63 235 78 62 111 146 397
Posats en servei 1.111 47 135 1293 4 170 229 no se sap 462
Perduts 785 118 135 1038 57 74 52 80 263

 

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply