El carrro blindat japonès

El carro blindat japonès va ser un vehicle que podia anar a una bona velocitat per el carrers o els terrenys accidentals. Sobretot es va utlitzar per el transport de les tropes japoneses.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply