Les illes Gilbert

Les illes Gilbert es troben a 1.100 milles al nord-est de Guadalcanal i a 2.500 milles al sud-est de Hawai. Eren una colònia de la Corona britànica ocupada pels japonesos pocs dies després de l’atac de Pearl Harbor. Llavors els nipons hi varen construir una base d’hidros en el atol de Makin i un camp d’aviació a la petita illeta de Betio, a l’extrem sud-oest de l’atol de Tarawa. En els següents quinze mesos els japonesos varen convertir aquella zona en un laberint de fortificacions.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply