Els avions

Ja l’any 1909, enginyers i militars reconeixien que els avions podrien ser armes de guerra i no només una simple curiositat del progrés industrial. En començar la Primera Guerra Mundial només hi havien 300 avions construïts, però amb el pas de la guerra es va arribar a la xifra de 150.000 avions fabricats el 1918.

Les operacions aèries en la Segona Guerra Mundial varen provocar la pèrdua de 72.000 avions alemanys, 36.000 britànics, 50.000 nord-americans i uns 16.000 japonesos.

El número d’avions que disposaven els països:

Alemanya: 4.300/114.000

Itàlia: 3.300/9.400

Japó: 6.500/68.000

Total per l’Eix: 191.400

França: 1.500

Gran Bretanya: 5.000/88.000

Commonwealth: 18.000

Estats Units: 6.000/300.000

Unió Soviètica: 18.000/100.000

Total pels Aliats: 506.000

La xifra de l’esquerra indica les quantitats disponibles en entrar en guerra; la xifra de la dreta indica la producció durant les hostilitats.

Els asos de l’aviació:

Alemanya:

Erich Bubi Hartmann: 352 victòries.

Gerhard Barkohn: 301 victòries.

Günther Rall: 275 victòries.

Otto Kittel: 267 victòries.

Walter Nowotny: 258 victòries.

Wilhelm Batz: 237 victòries.

Heinz Bär: 220 victòries.

Japó:

Hiroyoshi Nishizawa: 87 victòries.

Tetsuzo Iwamoto: 80 victòries.

Saburo Sakai: 63 victòries.

La Gran Bretanya:

Durant els anys 30 el govern britànic va començar a sentar les bases per augmentar la capacitat de construcció d’avions en cas de guerra. Una de les mesures va ser crear a partir del 21 d’abril de 1938 la primera de les Fàbriques Fantasma que davant de qualsevol eventualitat podrien ràpidament produir avions. Al mateix temps, la RAF i la Royal Navy varen veure arribar en quantitat a nous models, molts d’ells serien protagonistes durant la Segona Guerra Mundial. Aquestes són les xifres dels avions britànics que es varen construir durant la guerra:

1940: 15.000

1941: 20.100

1942: 23.671

1943: 23.263

1944: 29.220

En total es varen construir 125.254 avions. Els tipus més importants i requerits varen augmentar la seva cadència d’entrega des de la línia d’acoblament.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply