Els Sondekommandos

Els Sonderkommandos o comandaments especials eren unitats formades per jueus que s’encarregaven de treballar a les cambres de gas i en els crematoris dels camps de concentració. Els integrants dels Sonderkommandos eren obligats a complir feines molt dures amb gran pressió psicològica, ja que la seva feina principal era la de guiar els presoners a les cambres de gas, treure els cossos després de l’execució per llavors buscar-hi objectes de valor. Si algun integrant del Sonderkommando no complia amb el seu deure era cremat viu. Aquest destí no era molt diferent al que els esperava de totes formes, ja que cada tres, quatre o cinc mesos els integrants del Sonderkommando eren assassinats per formar grups nous. Després de la Segona Guerra Mundial varen ser molt mal vistos pels jueus i per molta gent, ja que els varen fer responsables d’haver ajudat als nazis, tot i que tots els aixecaments que es varen produir en els camps de concentració varen ser efectuats per Sonderkommandos.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply