L’Orquestra Roja

L’Orquestra Roja va ser un dels grups opositors alemanys més importants i el nom d’Orquestra Roja el va posar la Gestapo quan perseguia els seus membres. Estava format per intel·lectuals, artistes, oficials, obrers i estudiants, i reunia a cristians, comunistes, anarquistes, però també a conservadors revolucionaris, com Harro Schulze-Boysen. Tots creien de que Alemanya havia d’establir aliances amb la Unió Soviètica. El 1939 ja varen alertar als soviètics d’un possible atac alemany, però els dirigents soviètics en varen fer cas omís. L’activitat del grup era molt variada: reunir proves de crims comesos en el front oriental, ajudar a les persones perseguides, establir contactes amb els presoners de guerra i els obrers estrangers per ajudar-los, difondre informació sobre la situació econòmica i militar alemanya, informar a les autoritats russes sobre la indústria de guerra, redactar i distribuir pamflets, i escriure articles contra el règim. Degut a una imprudència comesa pels russos, l’organització de l’Orquestra Roja va ser descoberta el setembre de 1942 i desmantellada ràpidament. Molts dels seus membres varen ser executats com en Schulze-Boysen o l’Arvid Harnack. Durant molt de temps va ser considerada com un cercle d’espionatge soviètic.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply