Operació Reinhard

L’Operació Reinhard va ser una operació alemanya que consistia en deportar els jueus dels territoris ocupats a camps de concentració per ser, la majoria, eliminats.


UN FORMULARI PELS PARTICIPANTS EN L’OPERACIÓ REINHARD

Núm.  …/42 Sec.                                                                                                                                                                           Lublin, 18 de juliol de 1942

Declaració

de les obligacions assumides per ……………….. al ser destinat a missions de desplaçament de la població jueva, en el marc del “Servei Reinhard”, a les ordres del Cap de les SS i de la Policia en el districte de Lublin.

…………………………. declara:

El Haupsturmführer de les SS Höfle, cap del departament “Servei Reinhard”, a les ordres del Cap de les SS i de la Policia en el districte de Lublin, m’ha significat detalladament i explicat que:

  1. en cap circumstància se m’està permès comunicar, ni verbalment ni per escrit, sobre el pla o el desenvolupament de les operacions de desplaçament de la població jueva o sobre les seves derivacions, a persones alienes al cercle de col·laboradores en el “Servei Reinhard”:
  2. els fets relacions amb el desplaçament de la població jueva pertanyen a l’ordre del “Secret d’Estat”, segons queda definit en
  3. els corresponents disposicions emanades de la Seu Central de les SS i de la Policia en el districte de Lublin cauen expressament sota els conceptes de ” Ordre de servei” i de ” Ordres i prohibicions”, segons la definició 92b de la Llei de Seguretat del Reich;
  4. queda expressament prohibida tota fotografia en els camps adscrits al “Servei Reinhard”;
  5. s’aplica els 88 a 93 de la Llei de Seguretat del Reich en la seva redacció de 24 d’abril de 1934, i a les lleis sobre suborn i traïció de secret a persones no autoritzades, de 3 de maig de 1917 i 12 de febrer de 1920;
  6. s’aplica els 139 (deure de denúncia) i 353c (traïció de secrets) de la Llei de Seguretat del Reich.

Conec les lleis i disposicions mencionades, i estic informat dels deures que em pertoquen de resultes de la missió que se’m confia. Prometo complir-los segons el meu lleial saber i entendre. Sóc conscient que el deure de guardar el secret segueix en vigor després de la meva separació del servei.

 

………………………………..

el Hapsturmführer de les SS

com Cap del Departament


 

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply