La ciutat obrera, Grosse Halle

La ciutat obrera, la Grosse Halle, va ser un camp model dissenyat per Albert Speer a l’est de Berlín, a l’actual Stadtranstrasse, sota un elevat cos. Estava destinat per albergar a uns 8.000 obrers alemanys que treballarien en el Gran Pavelló de la futura Germània. Dels 25 edificis planejats, només se’n varen poder acabar 9 degut a l’escassetat de material de construcció. A mitjans de 1942 es varen paralitzar els treballs del Gran Pavelló i, per aquesta raó, les barraques de la ciutat oberta es varen ompli de mà d’obra esclava. Actualment els edificis conservats estan integrats en l’Hospital Evangèlic de Spandau.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply