Les Brigades Negres

La participació de les forces armades de la República Social italiana a la guerra era irrellavant, i el nou Estat  necessitava un organ armat per protegir els interessos interns de la República. D’aquesta manera es va crear Les Brigades Negres, unes formacions armades que tenien exclusivament la missió de reprimir la lluita dels partisans.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply