El front occidental

El front occidental va ser la zona de combat a l’oest d’Europa on varen lluitar les tropes alemanyes contra les tropes aliades occidentals. Els combats en el front occidental varen començar amb el desembarcament a Normandia el juny de 1944, i en seguit els Aliats varen avançar cap a Berlín. El front va acabar amb la rendició alemanya el 8 de maig de 1945. El front occidental estava comandat pel  comandant Dwight D. Eisenhower que formava les següents forces:

Contra les tropes alemanyes de Blaskowirz varen lluitar el 21ª cos d’exèrcits britànics de Bernard Law Montgomery, compost pel:

El Primer exèrcit canadenc comandat per Crerar.

El 2ª exèrcit britànic comandat per Dempsey.

El 9ª exèrcit nord-americà comandat per Simpson.

Contra les tropes de Walter Model varen lluitar el 12ª  grup d’exèrcits nord-americans comandats  per Omar Bradley, compost pel:

El 1ª exèrcit nord-americà comandat per Hodges.

El 3ª exèrcit nord-americà comandat per George Patton.

Contra les tropes de Hausser varen lluitar el 6ª grups d’exèrcits de Devers, compost pel:

El 7ª exèrcit nord-americà de Patch.

El 1ª exèrcit francès de De Lattre.

Les relacions entre els comandants nord-americans i els comandants britànics no varen ser sempre bones, sobretots varen ser dolentes entre Patton i Mongomery, ja que el general nord-americà volia avançar ràpid cap a Berlín i, en canvi, Montgomery volia anar més lent i planejar amb més temps els avanços cap a la capital alemanya.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply