La desnazificació

La desnazificació va ser una acció duta a terme pels Aliats per esborrar el nazisme d’Alemanya, al que el poble estava condicionat. La desnazificació va passar pels judicis, dels que el de Nuremberg és el símbol, la detenció i l’enjudicament dels culpables, i el seu càstig. Pels crims menors, les penes varen consistir en multes, confiscacions de bens, condemnes a treballs especials, destitucions o prohibició d’exercir determinats treballs o funcions. Aquesta desnazificació només va ser parcial.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply